Sự kiện trực tiếp của Tài chính 24h: Tác động của khối ngoại đến thị trường chứng khoáng Việt Nam

10:00 13/07/2024 KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Với trạng thái dần ổn định của tỉ giá trong nước, lãi suất tiền gửi trên liên ngân hàng giữa đồng VND và USD đang dần thu hẹp. Thị trường chứng khoán đang kỳ vọng khối ngoại có thể chuyển...

Tin tức - Sự kiện

BẤT ĐỘNG SẢN

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

VĂN HÓA - DU LỊCH

GIÁO DỤC - SỨC KHỎE

XE - CÔNG NGHỆ

PHÁP LUẬT