Hungthinh

Hà Nội nói gì về miễn phí dịch vụ chung cư do ảnh hưởng dịch COVID-19?

UBND TP Hà Nội cho biết, kiến nghị về miễn, giảm phí dịch vụ chung cư các khu đô thị chưa có căn cứ pháp lý để thực hiện. TP ghi nhận kiến nghị này để các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, báo cáo cơ chế, chính sách liên quan đến giá dịch vụ nhà chung cư theo quy định.