Vượt khó Covid-19, First Real báo cáo lãi quý 3 tăng mạnh so với 2 quý đầu năm

Công ty Cổ phần Địa ốc First Real (FIR - HOSE) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021 với 75,2 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 16,5 tỷ đồng.