Người nộp thuế có quyền khiếu nại, khởi kiện kết luận của KTNN, Thanh tra nhà nước

Người nộp thuế có quyền khiếu nại, khởi kiện kết luận của KTNN, Thanh tra nhà nước

THCL - Nếu không đồng ý với kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (KTNN), Thanh tra nhà nước, người nộp thuế có quyền khiếu nại, khởi kiện các cơ quan này theo quy định; Kiểm toán và thanh tra sai, bị kiện thì phải chịu trách nhiệm về kết luận của mình... là một số nội dung trong báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) của Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải…

Aguirre
Tạp chí Time vừa đăng tải đoạn video cho thấy những người lính cứu hỏa Paris đã tiến hành một trận chiến "mặt đối mặt" suốt đêm với một ngọn...
Aguirre

Đọc nhanh

2v43
Aguirre Aguirre