Trước nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật tại vụ việc đấu giá tài sản tại dự án KDC Hoà Lân (Bình Dương). Vừa qua, Công ty Thiên Phú đã có đơn “kêu cứu”. Trong đó, yêu cầu cơ quan chức năng không hợp thức hóa cho các sai phạm của Agribank Chợ Lớn, Công ty Kim Oanh TP. Hồ Chí Minh trong vụ việc đấu giá dự án KDC Hoà Lân để chờ tòa án giải quyết.