newgalaxy

Game blockchain - Triển vọng phát triển của ngành công nghiệp game tương lai

Công nghệ blockchain đã có những bước tiến đột phá khi ứng dụng trong lĩnh vực game, game blockchain giúp người chơi vừa được giải trí vừa có thể kiếm thêm thu nhập.