shunshine group

Quảng Nam cấm cán bộ, đảng viên can thiệp, xin bỏ qua lỗi vi phạm giao thông

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan quản lý nhà nước vi phạm giao thông.