newgalaxy

Chuyên gia nói về việc học sinh Tp.HCM không tiêm vắc-xin được đi học

Theo các chuyên gia y tế, học sinh không tiêm phòng vắc-xin vẫn có thể đi học bình thường, quan trọng là các biện pháp xử lý khi xuất hiện ca F0 trong trường.