Bộ trưởng bộ Y tế: Tuyệt đối không “chặt ngoài, lỏng trong”

Theo Bộ trưởng bộ Y tế, chống dịch phải thực hiện nghiêm “chặt ngoài, chặt trong” mới có thể giảm được ca mắc nếu không sẽ rất khó khăn.