newgalaxy

Bình Dương: Thêm 102 ca Covid-19 cộng đồng, tiêm vắc-xin cho người quay lại làm việc

Trong ngày, tỉnh Bình Dương ghi nhận 102 ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng, 322 ca tại khu phong toả.