Tiết lộ về 14 doanh nghiệp "ma" mua bán hóa đơn hơn 2.000 tỷ đồng

Công an phát hiện 14 doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh thực tế, núp bóng để mua bán hóa đơn, gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước.