newgalaxy

Lịch sử kể gì về diễn biến của thị trường chứng khoán Mỹ trong tháng 12?

Sau khi chạm đáy thấp nhất năm 2022 trong tháng 10, chứng khoán Mỹ đã phục hồi và kết thúc một tháng 11 tốt đẹp. Các nhà đầu tư lạc quan rằng đà tăng này sẽ kéo dài đến cuối năm.