TP. HCM: Ngân hàng Cathay United Bank ra mắt ứng dụng Ứng dụng CUB Vietnam

Ngân hàng Cathay United Bank – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CUBHCM) ra mắt ứng dụng di động CUB Vietnam để cung cấp sản phẩm vay tiêu dùng đến thị trường Việt Nam. Sản phẩm mới này giúp ngân hàng mở ra những trải nghiệm tài chính mới và tiện ích cho người dùng.