shunshine group

Trader nói gì về phốt scam?

Thị trường ngoại hối là thị trường tài chính có tổng vốn hoá lớn nhất hiện nay trên toàn thế giới. Và đương nhiên, thị trường này cũng vô cùng sôi nổi tại Việt Nam do tính thanh khoản cao và lợi nhuận hấp dẫn. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam chưa thể can thiệp vào thị trường này. Nhiều bên đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết và lòng tham để lừa đảo những nhà đầu tư mới vào thị trường.