Giải golf Doanh nghiệp và Thương hiệu lần thứ 20 - Kết nối doanh nhân - Nâng tầm thương hiệu

Giải golf Doanh nghiệp và Thương hiệu lần thứ 20 được tổ chức bởi FGOLF và Công ty CP Silver Star Media. Nhằm tạo ra sân chơi, tôn vinh, ghi nhận những đóng góp của doanh nhân trên thương trường. Đồng thời kỷ niệm 19 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).