Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam thu hút cộng đồng yêu công nghệ

Năm nay, AI4VN 2023 có chủ đề “Trí tuệ nhân tạo - Sức mạnh cho cuộc sống” (Artificial Intelligence empowering life) tổ chức vào ngày 21 và 22 tháng 09 năm 2023 tại TP Hồ Chí Minh.