newgalaxy

“Khan hiếm” Xe Nâng dầu renew MGA dòng 2.5 – 3.0 tấn

Xe nâng dầu renew của Xe Nâng MGA dòng 2,5-3,5 tấn đang được thị trường đánh giá cao bởi nhiều ưu thế vượt trội, phù hợp khả năng tài chính và tối ưu chi phí sản xuất cuối năm của nhiều doanh nghiệp.