Ngân hàng số Timo và dự án “Xa mặt nhưng không cách lòng” dành cho nhân viên

Đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy một cuộc thử nghiệm làm việc tại nhà quy mô toàn thế giới, củng cố cho quan điểm rằng nhiều công việc văn phòng có thể được thực hiện tại bất cứ nơi đâu từ sân vườn, phòng khách và thậm chí là bàn ăn trong nhà bếp, chỉ cần có laptop, điện thoại có kết nối wifi hoặc được hỗ trợ thêm các nền tảng công nghệ,