Giải thưởng Bền vững Zayed mở đơn đăng ký cho năm 2024

Giải thưởng Bền vững Zayed, giải thưởng toàn cầu đầu tiên của UAE công nhận những nỗ lực nhằm đạt được những mục tiêu phát triển bền vững, đã thông báo mùa giải năm 2024 chính thức nhận hồ sơ đăng ký. Doanh nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức phi lợi nhuận, các trường trung học có thể đăng ký tham gia trước ngày 02/05/2023.