newgalaxy

Lạng Sơn công bố quyết định về công tác cán bộ

Sáng 29/10, tại trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn diễn ra Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.