newgalaxy

Dự kiến học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội đi học từ tuần sau

Các đơn vị xã, phường, thị trấn thuộc cấp độ 1 có thể xem xét cho học sinh khối THPT đi học trực tiếp từ thứ hai tuần sau (6/12).