newgalaxy

Hơn 500 học sinh và giáo viên là F1, F2 vì bà bán tạp hóa cổng trường nhiễm Covid-19

Sau khi người phụ nữ bán tạp hóa nhiễm Covid-19, hơn 500 học sinh và giáo viên trường THCS bán trú Lợi Lạc trở thành F1 và F2.