Lễ thượng cờ kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ASEAN

Sáng 8/8, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ASEAN (8/8/1967 - 8/8/2023).