Hungthinh

ILA ra mắt Chương trình Tiếng Anh trực tuyến cao cấp đặc biệt - ILA@Live Express dành cho mọi học sinh đam mê Tiếng Anh trên toàn quốc

Chương trình Tiếng Anh trực tuyến cao cấp đặc biệt - ILA@Live Express với mô hình đặc trưng 1 thầy 4 trò hoặc 1 thầy 6 trò sẽ giúp cho học sinh trên toàn quốc được trau dồi Tiếng Anh, kỹ năng chuẩn quốc tế.