newgalaxy

Dự án 1.600 tỉ đồng ở Đắk Nông sai phạm từ thu hồi đất đến xây dựng

Một dự án ở Đắk Nông có tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng sai phạm từ thu hồi đất để giải phóng mặt bằng cho đến xây dựng hạ tầng.