Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổng kết công tác Phật sự năm 2023

Ngày 1/2, tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo (TƯ GHPG) Việt Nam, Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2023.