Đặc sản rươi trở thành thu nhập chính của người nông dân Tứ Kỳ

Con rươi trở thành thu nhập chính của người dân ở Tứ Kỳ, Hải Dương, ước tính thu nhập một vụ rươi cao hơn từ 2- 3 lần so với trồng lúa.