newgalaxy

Khoe ví vàng đang thành trend, bạn đã khoe để “xin vía" tài lộc chưa?

Qua rồi thời khoe nhà, khoe xe, cõi mạng rộn ràng khoe ví vàng xin vía may mắn, để mong cầu năm mới lộc vàng rủng rỉnh, tiền về đầy ắp.