newgalaxy

Prudential chung tay vì một xã hội Việt Nam già hóa chủ động

Ngày 29 tháng 11 năm 2022 tại TP.HCM, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam (Prudential) tổ chức hội thảo chuyên đề Aging Summit 2022 với chủ đề “Già hóa dân số - Cơ hội và Thách thức cho thế hệ Millennials”.