Nhìn lại năm 2023 “ngọt, đắng” của hệ sinh thái tập đoàn TTC

Thành lập năm 1979 với ngành nghề kinh doanh ban đầu là chuyên sản xuất kinh doanh cồn và mật rỉ đường. Đến nay sau 45 năm hình thành và phát triển, tập đoàn TTC là một trong những Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu khu vực, hoạt động trong 5 lĩnh vực cốt lõi, bao gồm: Nông nghiệp, Năng lượng, Bất động sản, Du lịch, Giáo dục, đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam.