newgalaxy

Đà Nẵng: Chuẩn bị đón hơn 17.000 giáo viên, học sinh trở về Thành phố

UBND Tp.Đà Nẵng cho phép hơn 17.000 giáo viên, học sinh ở các tỉnh không có dịch bệnh trở về Thành phố từ ngày 29/9 đến 6/10.