newgalaxy

Liverpool: Mộng “ăn tư” nhờ “pháo đài số” đến từ thung lũng Silicon

Thành công của Liverpool, đặc biệt là cơ hội giành cú “ăn tư” vô tiền khoáng hậu, có dấu ấn không nhỏ của những chuyên gia phân tích dữ liệu.