Sản xuất ôtô tăng mạnh đón ưu đãi phí trước bạ

Hoạt động sản xuất ôtô trong nước có những phản ứng tích cực trước thông tin áp dụng ưu đãi phí trước bạ từ đầu tháng 7.