Khách hàng Mỹ chuyển sang mua xe Tesla khiến Toyota rớt hạng

Toyota không còn đứng ngang hàng Ford và Chevrolet về mức độ trung thành của khách hàng tại Mỹ.