newgalaxy

Xe điện Smart #1 có phạm vi di chuyển 440 km

Mẫu xe điện #1 là sản phẩm xe gầm cao chạy điện đầu tiên của Smart kể từ khi Geely mua lại 50% cổ phần từ tập đoàn Daimler.