Mazda CX-9 bị khai tử, nhường chỗ cho CX-90

Theo kế hoạch, Mazda CX-90 sẽ ra mắt thị trường Mỹ từ đầu năm tới.