newgalaxy

Với Xavi, Barca đã tốn “núi tiền” cho vị trí HLV

Barca thực sự không có sự kiên nhẫn dành cho các HLV. Chính sự vội vàng và thích thay đổi của thượng tầng đã khiến Barca phải chi ra rất nhiều tiền để thuê HLV.