Năm 2023 chỉ có 66% thí sinh đăng ký xét tuyển đại học

Sau khi hoàn tất việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển, thí sinh sẽ phải thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 31/7/2023 đến 17h ngày 6/8/2023.