Rolls-Royce Ghost đã 114 năm tuổi

Tại sự kiện được tổ chức dành cho Câu lạc bộ chủ sở hữu Rolls-Royce, thương hiệu xe Anh quốc đã đánh dấu kỷ niệm hơn một thế kỷ cho chiếc Silver Ghost.