Người dân Sri Lanka ăn mừng sau khi Tổng thống Rajapaksa từ chức

IMF cho rằng Sri Lanka cần sớm có lãnh đạo mới để các cuộc đàm phán về hỗ trợ cho vay được nối lại.