Lai Châu: Bắt 3 thiếu niên trộm vàng trong trường tiểu học

Lợi dụng sơ hở thời gian nghỉ hè, 3 thiếu niên đã lẻn vào trường học phá khóa cửa phòng, cạy tủ để trộm cắp tài sản.