Giáo viên rửa khay ăn trong nhà vệ sinh, đại diện Mầm non Viet Sing lên tiếng

GDVN- Lãnh đạo trường MN Viet Sing cho biết, không hiểu vì sao các cô lại rửa khay ăn trong nhà vệ sinh bởi đây không phải là nhiệm vụ của giáo viên.