Môn Lịch sử bậc THPT sẽ có 52 tiết học bắt buộc mỗi năm

Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng một số nội dung ở môn Lịch sử bậc THPT trở thành bắt buộc dạy và học, áp dụng từ năm học 2022 - 2023.