Công an Tp.HCM triệt xóa 27 app cho vay "tín dụng đen"

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an Tp.HCM đã phát hiện, xử lý 133 vụ, triệt xóa 27 app cho vay "tín dụng đen" như Goldvay, sugarvay, findong, wellvay, cfcash, baovay..