Người phụ nữ thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản ra đầu thú

Huyền là đối tượng thuộc băng nhóm do Phạm Ngọc Thi cầm đầu, tổ chức hàng loạt vụ cướp giật nhắm vào phụ nữ tại Đà Nẵng. Mới đây, nữ quái này đã ra Công an đầu thú.