Bản án cho kẻ phạm tội giết người, trốn trại tâm thần điều hành tín dụng đen

Sau khi trốn khỏi bệnh viện tâm thần, Tiến đã cùng "đàn em" lập đường dây cho vay nặng lãi nên phải trả giá.