Hà Nội: Quy định mức trần học phí các trường công lập chất lượng cao

Theo đó, năm học 2023- 2024, khối THPT có mức trần học phí cao nhất là hơn 6 triệu đồng/học sinh/tháng.