Hollywood: Nơi hôn nhân có thể rất ngắn, nhưng ly hôn và kiện tụng rất dài

() - Cùng tuyên bố chia tay trong năm 2016, nhưng phải tới năm 2022, việc kiện tụng giữa Amber Heard và Johnny Depp mới dừng lại, trong khi đó, Brad Pitt và Angelina Jolie vẫn chưa thể đi tới hồi kết.