iPhone 12 Lock về Việt Nam: Giá 18 triệu nhưng nghe gọi không ổn định

Mặc cho việc sử dụng không thật sự ổn định, nhưng iPhone 12 Lock vẫn được nhập về Việt Nam với số lượng nhỏ giọt.