Xác định lượng thủy ngân tồn đọng để lập phương án tiêu độc

10/09/2019

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã và đang tiếp tục phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (đơn vị quan trắc độc lập) tiến hành lấy mẫu nhằm đánh giá, xác định rõ lượng thủy ngân tồn đọng... để có căn cứ lập phương án tiêu độc toàn bộ khu vực.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã triển khai quan trắc không khí và nước thải khu vực xung quanh Công ty Rạng Đông và có báo cáo kết quả quan trắc trong ngày 8/9 với kết quả các chỉ số, bao gồm cả thủy ngân tại các vị trí quan trắc, đều nằm trong giới hạn cho phép. 

Song thực hiện tinh thần chỉ đạo của văn bản số 3840 ngày 5/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội, ngày 9/9/2019, Sở tiếp tục phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiến hành lấy mẫu nhằm đánh giá, xác định rõ lượng thủy ngân tồn đọng để có cơ sở tính toán lượng thủy ngân thất thoát ra môi trường.

Đây cũng là căn cứ để thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Hóa học (Bộ Quốc phòng) lập phương án tiêu độc toàn bộ khu vực.

PV

Theo tbdn.com.vn