Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020

05/04/2020 19:29

Cụ thể, chiều ngày 3/4, bộ GD&ĐT đã công bố đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020. Căn cứ vào đề thi minh họa này, các thí sinh có thể tập trung ôn tập một cách dễ dàng hơn.

Trước đó, ngày 31/3, bộ GD&ĐT cũng đã thông báo tinh giản những nội dung kiến thức của học kỳ II, nhằm tạo điều kiện cho học sinh cả nước có thể chuẩn bị tốt cho kỳ thi chung.

Dưới đây là đề thi minh họa từng môn học:

1. Môn Toán:

Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 2).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 3).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 4).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 5).

 

2. Môn Ngữ Văn:

Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 6).

 

3. Môn Vật lý:

Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 7).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 8).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 9).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 10).

 

4. Môn Hóa học:

Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 11).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 12).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 13).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 14).

 

5. Môn Sinh học:

Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 15).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 16).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 17).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 18).

 

6. Môn Lịch sử:

Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 19).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 20).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 21).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 22).

 

7. Môn Địa lý:

Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 23).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 24).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 25).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 26).

 

8. Môn Giáo dục công dân:

Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 27).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 28).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 29).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 30).

 

9. Môn Ngoại ngữ:

- Tiếng Anh:

Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 31).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 32).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 33).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 34).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 35).

 

- Tiếng Trung:

Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 36).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 37).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 38).

 

- Tiếng Nhật:

Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 39).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 40).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 41).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 42).

 

- Tiếng Nga:

Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 43).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 44).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 45).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 46).

 

- Tiếng Đức:

Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 47).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 48).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 49).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 50).

 

- Tiếng Pháp:

Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 51).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 52).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 53).
Giáo dục - Tổng hợp đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (Hình 54).

 

 

 

 

Theo www.nguoiduatin.vn