Tập đoàn Bảo Việt dính hàng loạt “lùm xùm” khai sai thuế, đấu thầu, đến dự án treo

Với hành vi khai sai thuế, Tập đoàn Bảo Việt vừa bị Cục Thuế Hà Nội ra văn bản xử phạt. Bên cạnh đó, đơn vị doanh nghiệp nhà nước này còn có dấu hiệu vi phạm luật đấu thầu, nhiều dự án bị chậm tiến độ.