Tập đoàn T&T Group và Liên đoàn doanh nghiệp Singapore trao đổi cơ hội hợp tác - đầu tư

Chiều ngày 17/7/2019 tại Hà Nội, Tập đoàn T&T Group và Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (SBF) đã tổ chức tọa đàm hợp tác đầu tư thương mại giữa hai bên.