Không cần tuyển thêm telesale, một trung tâm ngoại ngữ tăng thêm 30% học viên như thế nào

Thay vì tốn kém chi phí tuyển thêm nhân viên sale, một giải pháp công nghệ trong chuyển đổi số đã giúp trung tâm ngoại ngữ của anh Tùng tăng trưởng mạnh về lượng học viên cũng như hoạt động hiệu quả hơn.