Dự án nhà ở Green Town: Hơn 2 năm cư dân vẫn chưa được cấp quyền sở hữu căn hộ

Mặc dù, 2 năm nay cư dân ở chung cư Green Town đã nộp đầy đủ giấy tờ liên quan, nhưng chủ đầu tư vẫn khất hẹn chưa cấp giấy chứng nhận chủ quyền sở hữu căn hộ cho cư dân.