VietinBank đồng hành với miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão

VietinBank chung tay cùng doanh nghiệp, người dân khắc phục một phần khó khăn do ảnh hưởng của mưa lũ miền Trung và Tây Nguyên năm 2020.