Hà Tĩnh người dân tập trung xử lý môi trường sau lũ

Ngay sau nước lũ rút, người dân ở địa phương Hà Tĩnh vệ sinh nhà cửa, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, sớm ổn định cuộc sống. Vấn đề xử lý vệ sinh môi trường sau lũ, người dân cần biết quy trình xử lý.