VKSND Tối cao tạm dừng tiếp công dân đến hết 15-4

(PLO)- Việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính.