Long An: Một cán bộ xã nghi nhận tiền chạy dịch vụ đất đai

Theo đơn thư phản ánh của bạn đọc gửi tới các cơ quan báo chí, theo đó vào thời điểm tháng 9/2019 và 10/2019, ông P.V.T.X – Phó bí thư xã L.T, huyện Cần Đước, tỉnh Long An đã 2 lần gặp và nhận tiền một người dân và hứa sẽ làm thủ tục tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất.