Việt Nam phải “dè chừng” nguy cơ kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại

Các yếu tố gây thách thức như chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, mâu thuẫn địa chính trị, chính sách tiền tệ khó dự đoán của các nước, nợ công cao...